Spannungswandler – Konfigurator | Schritt 1/3

Eingangsspannung

Wähle hier die Eingangsspannung, die zur Verfügung steht:

12V

z.B. Batterie Auto, Wohnmobil, Solaranlage

24V

z.B. Batterie LKW

48V

z.B. Batterie Solaranlage

110V od. 120V

Stromnetz USA, Kanada, …

220V od. 230V

Stromnetz Europa, …